Coaching Chrześcijański – Przejście z punktu, gdzie jest człowiek do punktu, gdzie chciałby go widzieć Bóg
(Integracja z Chrześcijańską wizją coachingu prezentowaną w fundamentalnej lekturze Christian Coaching – Dr. Gary Collins)
  • 201406271235