Jesteśmy osobami, dla których Wiara jest wartością  centralną, staramy się wzorować swoje życie i pracę Coacha na Prawdach zawartych w Biblii.

Szanujemy i włączamy do procesu Coachingu Twoją Wiarę – trenujemy Chrześcijan na profesjonalnych Coachów, a nie Coachów na  Chrześcijan.

Rozwój duchowy  jest wartością dodaną Studium Coachingu. KONCENTRUJEMY SIĘ NA PRZEKAZANIU RZETELNEJ WIEDZY o coachingu i robimy to  w określonym środowisku ludzi, którzy swobodnie mogą wyrażać swoje poglądy religijne oraz wzbogacać się nawzajem doświadczaniem wiary.