Cel studium

Profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu coacha w praktyce oraz rozwój własny poprzez przejście własnego procesu coachingu .

Program studium obejmuje 168 godzin dydaktycznych bezpośredniej pracy z trenerami, 9 zjazdów od października do czerwca. Poza uczestnictwem w zajęciach, wymagana jest również praca własna, która obejmuje: prace pisemne, czytanie literatury, prowadzenie dziennika, pisanie recenzji z wybranych źródeł, prowadzenie coachingu: peer coaching (z osobą z grupy), coaching pro-bono (z 2 osobami spoza zajęć oraz self-coaching (własne doświadczenie coachingu z profesjonalnym coachem), co daje łączną ilość ponad 189 godzin dydaktycznych studium.

W programie m.in :

 • Historia rozwoju coachingu oraz coachingu chrześcijańskiego
 • Coaching, a inne profesje obejmujące pracę z ludźmi
 • Model coachingu chrześcijańskiego – możliwe ścieżki pracy w różnych obszarach
 • Efektywny model i proces coachingu, struktura sesji coachingowej
 • Umiejętności coacha
 • Self-coaching
 • Life & Strengths Coaching
 • Coaching na poziomie wartości, przekonań oraz wyznaczania granic i własnych celów
 • Studia przypadku
 • Ocena 360 stopni
 • Superwizja pracy coacha
 • Coaching grupowy- tworzenie programów coachingowych
 • Inteligencja Emocjonalna
 • Kodeks etyczny coacha
 • Profesjonalne umiejętności coacha: teoria i warsztaty praktyczne
 • Skuteczne zarządzanie sobą w praktyce coacha
 • Sztuka zarządzania własną energią w życiu codziennym
 • Nawyki i ich wpływ na codzienną efektywność
 • Przekonania, wartości, wyznaczanie granic
 • Strategie planowania i osiągania wyznaczanych celów
 • Sztuka zarządzania zmianą oraz skuteczne wdrażanie trwałych zmian
 • Zestaw technik i narzędzi w pracy coachazapewniający efektywne i skuteczne prowadzenie profesjonalnych sesji coachingowych
 • Praktyczne sesje coachingowe
 • Rozwijanie i wykorzystanie Inteligencji Emocjonalnejw coachingu
 • Wykorzystanie umiejętności coachingowych w miejscu pracy
 • Rozpoczęcie własnej praktyki coachingowej i promocja siebie, jako coacha

Miejsce: Sopot, Budynek Szkoły Lokomotywa , Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot

Cena : 5900,- + 23% VAT