Czas trwania superwizji indywidualnej od 1,5 do 2 godz. Min. ilość uczestników superwizji grupowej 4 osoby . Czas trwania od 4 do 6 godz.  Terminy uzgadniane telefonicznie z min. miesięcznym wyprzedzeniem.